Oud bericht

Dit is een oud bericht. Het is bedoeld om het nieuwe bericht hierboven nieuw te laten lijken, ofschoon het dat niet is. Feitelijk is het nieuwe bericht ouder dan dit oude bericht. Om toch het nieuwe bericht nieuwer te laten lijken, is de datum van het oude bericht handmatig aangepast. Het oude bericht is dus kunstmatig verouderd, terwijl het nieuwe bericht de originele dag en tijd heeft behouden. Ik had er ook voor kunnen kiezen om het oude bericht zijn originele dag en tijd te laten behouden en vervolgens aan het nieuwe bericht, dat er dus al eerder was, een andere dag en tijd toe te kennen. Het uiteindelijke effect op de website zou min of meer gelijk zijn geweest. Ik heb niet voor die optie gekozen.