PARTIJ TEGEN DE NATUUR

Eeuwenlang hebben we de natuur haar gang laten gaan. De gevolgen daarvan zijn desastreus. Miljoenen mensen stierven ten gevolge van langdurige droogte, overstromingen, orkanen, aardbevingen en ander zinloos natuurgeweld. Het wordt tijd de natuur definitief een halt toe te roepen en zelf het heft in eigen hand te nemen.

Zo kan het niet langer…!

Alleen door de krachten te bundelen en samen te strijden tegen de natuur, kunnen we natuurrampen uitbannen en eindelijk gelukkig en in vrede leven. Immers, er is voldoende ruimte voor ons allemaal. Als de natuur wat meer haar best had gedaan, waren veel oorlogen niet nodig geweest. Zolang we de natuur haar gang laten gaan, komt er geen einde aan schrijnende situaties op veel plaatsen in de wereld. Nu denk je misschien ‘Dit treft ons land niet, dus waarom zouden wij meedoen?’ maar we wijzen je graag op het feit dat Nederland vaak meebetaalt aan het oplossen van de problemen die door natuurrampen zijn veroorzaakt. Wie herinnert zich niet de acties op radio en televisie voor de hongerende mensen in Afrika? Voor de slachtoffers van overstromingen in Bangladesh? Voor de overlevenden van de aardbeving in Haïti? Stuk voor stuk grote kostenposten, die we ons kunnen besparen door de natuur aan banden te leggen.

Stem op de PARTIJ TEGEN DE NATUUR (PtdN)

Met een krachtig en goed doordacht verkiezingsprogramma richten wij ons op iedereen die waarde hecht aan het leven hier op aarde. Laten we dat leven niet in gevaar brengen. Maak samen een vuist tegen de natuur en zorg daarmee voor een beter leven hier op aarde. Hieronder volgen de speerpunten uit het programma van de PARTIJ TEGEN DE NATUUR:

Verbod op tegenwind
Niets is vervelender dan te moeten fietsen tegen de wind in. Tegenwind is volkomen zinloos en dient geen algemeen belang. De PARTIJ TEGEN DE NATUUR pleit voor een totaal verbod op tegenwind. Het wordt tijd dat het iedereen, overal ter wereld, voor de wind gaat.

Vergunningsplicht voor orkanen
Voor orkanen geldt voortaan een vergunningsplicht. Een vergunning dient ten minste een maand vooraf te worden aangevraagd en wordt uitsluitend afgegeven voor gebieden waarin geen mensen of dieren leven.

Klimaatbeheersing op elke locatie
Op elke locatie ter aarde komt een klimaatbeheersysteem. Dit zal gebaseerd worden op de reeds bestaande indeling door middel van lengte- en breedtegraden. Elk denkbeeldig vakje kan op basis van het beheersysteem met behulp van een app op de gewenste temperatuur worden gebracht. De opwarming van de aarde behoort hiermee tot het verleden en de Elfstedentocht komt weer tot bloei.

Regenvrije zones
Regen is primair bedoeld om planten en dieren van voldoende water te zien. Regen is er dus niet om onze kapsels te ruïneren, onze kleding nat te laten worden en om eindeloos lange files te veroorzaken. Daarom moeten er regenvrije zones ingesteld worden, waar de mens gewoon zijn leven kan leiden, zonder daarbij door regen te worden gehinderd.

Meldingsplicht voor tsunami’s en aardbevingen
Voor tsunami’s en aardbevingen gaat een meldingsplicht gelden. Ze dienen tenminste veertien dagen vooraf te worden aangekondigd, met overlegging van een gedetailleerde routekaart. Bij overtreding van de meldingsplicht zal aan de tsunami of aardbeving een geldboete van 1 miljard euro per dag worden opgelegd.

 

De PARTIJ TEGEN DE NATUUR is supporter van Artists For Better Weather.